, !

- !

20-24 2019 V (II )

Zimnitski Alexander M13.5.1982 Brest100
Marcin Misiak M2.10.1976 Warszaws25 , 25 , 50 , 50 , 100 , 100 , 425